לו"ז שבת פרשת משפטים

ניצן גיאן • 8/2/2018 כניסות

לו"ז שבת:
כניסת שבת- 16:52
מפקד מדריכים- 15:35
מפקד- 16:00
מנחה
פעולות
שירי סעודה שלישית- 17:25
ערבית
הבדלה
והביתה (:
צאת שבת- 17:58
שבת שלום 😚