הודעה למטופלים על מחליף לד"ר קרן מאיר שפריר ביום שני 09/07/18

רעיה פקידת הוועד המקומי • 5/7/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

Document1


הודעה שהועברה
מאת: <YaelSeg@clalit.org.il>
תאריך: 5 ביולי 2018 בשעה 7:19
נושא: הודעה למטופלים על מחליף לד"ר קרן מאיר שפריר ביום שני 09/07/18
אל: ‫rayamvm@gmail.com


.