משרד הועד

ועד מקומי - הודעות • כניסות

משרד הועד המקומי יהיה סגור היום יום שני 13.5.19

--
בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749