ברכה לרב גדליה ולקהילת המושב

דובי קליגר • 1/5/2018 כניסות

ברכה לקהילה על ההחלטה למנות את הרב גדליה / דובי קליגר
הבחירות מאחורינו גם המחלוקות שהיו בעיקר על הדרך . עכשו כולנו מאחורי הנבחר,
הרב גדליה נבחר ״פה אחד״ בהצבעה גלויה של הגוף הבוחר ואמש אושר פורמלית ע״י הגוף הבוחר החיצוני להיות הרב של קהילת מושב שדה יעקב.
נקדם אותו בברכת: ברוך הבא!
הוא יהיה חוליה נוספת וחשובה בשרשרת של הרבנים אשר שרתו כאן לאורך השנים ותרמו את השפעתם על המושב, כל רב לפי דרכו הרבנים: מן ההר, יצחק מונין דרורי, הרב ויסבלום, הרב שטיגליץ, הרב זמיר והרב שטרן (בתקופה שהרב זמיר היה בחו״ל).
הרב זמיר ושרה נטעו כאן את ביתם כאן נולדו וגדלו הילדים, המשפחה היתה לחלק בלתי נפרד מהקהילה שנים ארוכות, וכנראה ימשיכו להיות חלק מהקהילה גם בעתיד. נצטרך למצוא דרך ראויה להודות לרב זמיר.

הודעות בנושא זה