קליפים - ימי העצמאות

גלריה • 9/6/2015

קישורים:

https://www.youtube.com/watch?v= ...

https://www.youtube.com/watch?v= ...

http://www.youtube.com/watch?v=5 ...

https://www.youtube.com/watch?v= ...

https://www.youtube.com/watch?v= ...

הפח הירוק כל ימות השנה - עצמאות 2017

,המושב שלנו תותים" - תשע"ו / 2016

"דרך השדות" - תשע"ה / 2015

"הורה עצמאות" - תשע"ד / 2014

"שיר ישראלי" - תש"ע / 2010