חסימת היציאה של הכבאית

שאולי אלק • כניסות

נא לשים לב ולא לחסום את השביל דרכו יוצאת הכבאית (בסמוך למקווה) בפסולת מוצקה ועצים.
אומנם המשאית פינוי ״שכחה״ לפנות את הערימה בפעם האחרונה(גם לאחר שעיה בולקא הזכיר לנהג)
 אך עדיין זה לא המקום להוצאת הפסולת לאחר מועד הפינוי.
 ובטח לא להוסיף חטא על פשע ולחסום את הדרך 

בתודה
שאולי


IMG 6583