עדכון מבית הכנסת המחודש

בית כנסת • 11/10/2016 כניסות

קבצים מצורפים:

פרסום לציבור 10.10.16

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

 

בס"ד                                                                                              ערב יום הכיפורים, תשע"ז

11/10/2016

 

הנהלת העמותה מבקשת לעדכן את ציבור התושבים בהתקדמות פרויקט ביה"כ

בסביבות מרץ השנה סיימנו את שלב תוספות הבניה וגמר ההתחשבנות מול קבלן השלד.

שלב ביצוע מורכב זה הושלם בהצלחה ובאיכות משביעת רצון.

תוך כדי הליך הבניה ראינו שהאגפים הצפוניים (גרם המדרגות ובית המדרש) במצב הנדסי גרוע באופן חריג, וכי שיקומם יהיה מסובך ומאוד יקר.

לאור זאת פנינו למועצה לשימור אתרים בבקשה להרוס ולשחזר את אגפים אלו.

לאחר מספר חודשים של מגעים והתייעצויות אישרה המועצה לשימור את הבקשה ומיד הונחו מתכנני הפרויקט להשלים תכנון בהתאמה.

בימים אלו מושלמות תכניות הביצוע לשלב ב' - השלמת הטיפול הקונסטרוקטיבי במבנה (שלב הגמר). ההריסה והשחזור של האגפים הצפוניים מאפשרת לחזק את המבנה בצורה מיטבית תוך ביצוע יסודות חדשים וחיבורם דרך המבנה הקיים (בדומה למה שבוצע בשלב א').

מיד לאחר החגים יבוצע סיור קבלנים, ייבחר קבלן וייכנס לעבודות.

אנו מעריכים ששלב זה יימשך כ 6-8 חודשים ולאחריו יהיה ניתן להתחיל בעבודות הגמרים.

אדריכלית ביה"כ כבר פועלת להכנת תכניות אדריכליות וחומר נלווה לעבודות הגמר והפיתוח.

ברשות העמותה תקציב להשלמת עבודות שלב השלד כאמור.

להלן סימון האגפים המיועדים להריסה ושחזור.

מצב הגביה ואיסוף התרומות

 

לשמחתנו בתקופה האחרונה מורגשת התעוררות חיובית ומספר משפחות נכנסו למעגל התורמים.

צוות הגביה ממשיך לפעול ואנו מברכים את שמואל בן מיכאל שנרתם להוביל את המאמץ.

 

בכדי להיערך להשלמת עבודות הגמרים ואכלוס המבנה, נקראים שאר חברי הקהילה בין אם העבירו חלק מהתרומות ובין אם טרם תרמו כלל, להירתם למאמץ המושבי ולהעביר את תרומתם.

 

צוות גיוס תרומות פועל גם הוא ולהלן דיווח בנושא זה:

כידוע התפרסם מחירון הנצחה לחללי ביה"כ השונים, נכון להיום מתנהלים מספר מגעים בנוגע להנצחה :

         א.          הנצחת בית המדרש בסכום של 150 אלף ש"ח אנו בשלבי טיוטה אחרונים ומקווים לסיים את ההסכם  בימים הקרובים .

         ב.          הנצחת היכל התפילה מתקיים מו"מ מול תורם משמעותי ביותר, גובש הסכם עקרוני אך לצערנו ישנם מספר נושאים פתוחים המעכבים את החתימה אנו תקווה כי בתקופה הקרובה ייחתם ההסכם מול התורם העמותה תעדכן את התושבים בהתפתחויות.

          ג.           כמו כן, אנו ממשיכים למצוא גורמים נוספים אשר מעוניינים להיתרם להשלמת הפרויקט .  עד כה רוב התרומות הינם מדרום אפריקה. אנו פועלים מקווים שיגיעו גם ממקורות אחרים.

אנו רוצים לברך את כל המשפחות שהצטרפו לאחרונה לתורמים מבפנים ומבחוץ ומזמינים את כל המשפחות להצטרף לפרויקט חשוב זה. שה' יחזיר בפועלכם כנדיבות ליבכם.

כמובן נשמח לקבל כל עזרה, רעיון מכל מי שיכול לעזור .

נספח דווח כספי

 

פרטים

ב- ¤

 

הערות

1

אומדן העלות הכוללת

6,700,000

 

כולל אולם תרבות בעלות חזויה 1.4 מלש"ח

2

תשלומים עד כה

2,045,000

 

 

 

יתרת הוצאה חזויה

 

4,655,000

 

 

 

 

 

 

2

נתרם עד כה ממקורות חיצוניים

273,000

 

 

3

נתרם מתושבי היישוב

2,527,000

 

 

 

ס"ה נתרם עד כה

 

2,800,000

 

4

נדרש עוד לאסוף מהתושבים לפחות

1,500,000

 

 

 

 

 

 

 

5

יתרות העמותה עד ליום 31.12.16

755,000

 

 

6

מקורות נוספים

 

 

 

 

א.       משרד הדתות

500,000

 

 

 

ב.       המועצה לשימור אתרים

500,000

 

מזה שולם כ- 100,000

 

ג.        המועצה האזורית

100,000

 

 

 

ד.       מתרומות חיצוניות

1,300,000