הגעלת כלים לפסח בעבר במושב

לוין זאב • כניסות

"יישר כוח לחיים כהן שמקיים במהלך כל השנה ולא רק בליל הסדר "למען תספר באזני בנך ובן בנך"...

באשר להגעלת הכלים-שנפסקה במושב.

ראשית- בעבר היו במושב, כ-60 רפתות -החליבה הידנית נעשתה לדליים פתוחים. החמץ מהמזון שניתן לפרות שהכיל סובין וחיטה. הגיע ברוח המצויה ,ישירות לדלי החלב. אמנם החלב עבר סינון. מאידך  דלי החליבה היה בלוע בחמץ. המעבר למכונות החליבה , שמר את החלב נקי מכל אפשרות לקלוט חמץ  או פסולת אחרת המצויה ברפתות. ואז נפסקה הלכה ,ע"י הרבנות הראשית , שאין צורך בהגעלת כלי החליבה.

סיבה נוספת לכורח , בהגעלת כלים -באותן השנים-לא  הייתה יכולת כספית,לאנשי המושב. לרכוש כלי בישול והגשה נפרדים לפסח. ולכן נאלצנו להגעיל את כלי החמץ לטובת החג.

עם השנים רכשו כל המשפחות במושב  כלי  פסח. המאוחסנים בבוידם או בארון/מחסן. וכמות האנשים שהגיעו לנקודת ההכשרה ירד מידי שנה ולא נשאר ביקוש להגעלת כלים.