לו"ז שבת פרשת בהר🎊

שקד עינת • כניסות

19:03 כניסת שבת👸
18:10 מפקד מדריכים😎
18:30 מפקד⭐
18:45 מנחה😇
פעולות💙
19:40 שירי סעודה שלישית🎻
20:00 ערבית והבדלה🔥
20:09 צאת שבת✨

שימו לב שהשבת יש עונג שבת לשבטים, שבת שלום❤