לוז שבת פרשת ניצבים⭐

שקד עינת • כניסות

18:03 כניסת שבת👸
17:10 מפקד מדריכים😎
17:30 מפקד😇
מנחה
פעולות
18:45 שירי סד"ש🎻
19:05 ערבית הבדלה וצאת שבת✨

שבת שלום ושנה טובה❤