הודעה מעמותת בית הכנסת

ועד מקומי - הודעות • 14/5/2020 כניסות

ב"ה                               אייר תש"ף

לתושבים שלום,
לאחר תקופה ארוכה בה היינו מנותקים מבית הכנסת אנחנו מביטים קדימה ומקווים לחזור ולהתפלל בקרוב בתוך הבניין. עד אז אנחנו מבקשים לעדכן אתכם בכמה נושאים שעל הפרק.
שינוי שם העמותה
עמותת בית הכנסת נקראת מעתה "עמותת בית הכנסת היכל שלמה ע" שלמה כהן ז"ל" בקבלות וכל התשלומים יעשה מעתה שימוש בשמה החדש של העמותה.
דמי הפעלה
אנחנו נכנסים לשנה השניה של התפילה בבית הכנסת המחודש ופונים לקהילה בבקשה לתשלום של דמי הפעלה שנתיים. דמי ההפעלה נדרשים לתשלום חשבונות מים וחשמל, תשלומי ביטוח מסוגים שונים, ציוד מתכלה וחומרי ניקוי. בנוסף מיועד הסכום לפעילויות קהילתיות שונות כמו קידושים קהילתיים ותיקון בליל שבועות ובליל הושענא רבא. יש לציין כי בחודש אפריל, לא נגבו דמי הפעלה בשל סגירת בית הכנסת.
כדי להקל על התשלום החליט הוועד המקומי לקחת חלק באחזקת הבניין ולאפשר בכך הפחתה בגובה תשלום. דמי ההפעלה השנה יעמדו על סך של 60 ₪ בחודש (720 ₪ בשנה). ועל כך תודתנו.
בניגוד לתשלום עבור הבניה, בקשת התשלום של דמי החבר פונה לכולם, לתושבים הקבועים ולתושבים שמתגוררים כרגע במושב. כל מי שמשתמש בבית הכנסת באופן שוטף או מזדמן, נקרא לתת את חלקו באחזקת המבנה המחודש. הכסף חיוני להתנהלות השוטפת של הבניין ובהעדרו תפגע רמת התחזוקה ויגרמו נזקים שיגדילו בסופו של דבר את ההוצאות.
ניתן לשלם את דמי ההחזקה באחת משתי הדרכים:
● (עדיף) הקמת הרשאה לחיוב חשבון באתר הבנק האישי,  מתן אישור להעברת סכום קבוע לבנק המזרחי לסניף עכו 445 לחשבון 345341. להקליד קוד מוסד 53042 ולאשר (ללא מגבלת זמן או סכום). לאחר ביצוע התשלום יש להודיע על כך לאלון ברנובסקי, לדודו ג'יאן או לאיציק אלמליח.
● העברת  שיק בסך 720 ₪  לפקודת "עמותת בית כנסת היכל שלמה ע"ש שלמה כהן".
עיצוב
לאחר ערב החשיפה לפריטי הריהוט לבית הכנסת מתקדמת וועדת העיצוב לקראת הזמנה וביצוע העבודות. השבוע נערכה הגרלה בין חברים שביקשו לתרום את אותו פריט ריהוט לבית הכנסת. במקביל אנחנו עובדים על ניסוח הסכם שיחתם בין כל תורם לבין העמותה להסדרת התשלומים. בחוזה שנחתם עם המפעל בקיבוץ לביא נאמר כי ינתן אישור ביצוע לכל פריט בנפרד, ולכן נוכל לתת אישור תחילת עבודה לפריט זה או אחר ברגע חתימת הסכם עם התורם ללא קשר לשאר הפריטים. הוועדה פונה שוב לחברים המעוניינים לתרום פריטי ריהוט שונים לבית הכנסת ליצור קשר עם החברים בוועדה.
בברכת "ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל"
ועדת בית הכנסת.

נשלח מ- Outlook Mobile