לוח שיעורים פרשת תרומה

רב המושב • 7/2/2019 כניסות

20:30

על זוגיות, פו"ר והלכה – הרב שמחה לוי (בבית גלית ויגאל ג'הסי)

09:30

תפילת ילדים

10:15

תהלים בחדר הנצחה

מה בין משכן העדות לאהל מועד? – נחמה גונן

 

 

לא יתקיימו שיעורים בעין יעקב ובגמרא

17:00

מזמור קכז: 'ועשו לי מקדש' – שלום להב.    נא להצטייד בתנ"ך

18:05

אבות ובנים