שבת פרשת וילך🎊

שקד עינת • כניסות

17:49 כניסת שבת👑
17:00 מפקד מדריכים😎
*17:20 מפקד* ⭐
מנחה😇
פעולות💃
18:40 שירי סד"ש🎤
18:55 ערבית הבדלה וצאת שבת✨

שבת שלום❤