שבת פרשת וירא- פתיחת חודש ארגון!!🌟

שקד עינת • כניסות

ערב שבת-
תפילה סניפית😎
פעולת חבב👴👵
יום השבת-
תפילה רגילה
10:15 קידוש סניפי😋
16:20 מפקד מדריכים
16:45 מפקד🎉
18:00 שירי סעודה שלישית🎤
18:30 ערבית
ובצאת השבת-
19:30 מפקד אש🔥
הרקדה מטורפת😍