תודה

דדי פרץ • 3/12/2018 כניסות

תודה מאד לקהילת שדה יעקב
שהשפיעה עלינו מטובה ,בימי שבתנו על מות אמנו חנה ז״ל
דדי פרץ ובני משפחתה