הזמנה לאסיפה שנתית של העמותה - הודעה לכל הציבור

בית כנסת • 4/5/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנת אסיפה כללית 23.5.18

דוח כספי ליום 31.12.17 חתום

דוח מילולי 2017

הוצאות בנין בית כנסת 2012-2017

כרטסת השקעות 2013-2017

פרוטוקול ועדת ביקורת 1.5.18

קרן בנין בית כנסת 2011-2017

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

 

 

‏‏‏י"ט אייר, תשע"ח

4 מאי, 2018

 

הזמנה לאסיפה כללית שנתית

 

 

 

הנכם מוזמנים לאסיפה שנתית של העמותה שתתקיים בע"ה ביום רביעי 23/05/2018 אור ל- י' סיון תשע"ח בשעה 20:45 במועדון הנוער.

 

 

סדר היום:

1.      בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה.

2.      דו"ח ועדת ביקורת, אישור דו"ח כספי לשנת 2017 ואישור דו"ח מילולי 2017.

3.      מינוי רואה חשבון לשנת 2018.

4.      דווח שוטף על פעולות העמותה, השלמת בניין בית הכנסת לקראת ראש השנה תשע"ט.

 

כל הציבור מוזמן להשתתף

 

אם תוך רבע שעה ממועד ההזמנה לא יהיה נוכח לפחות רבע ממניין חברי העמותה,

יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יהיו

הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 

מסמכים מצורפים:

1.      דו"ח כספי ליום 31/12/2017.

2.      דו"ח מילולי לשנת 2017.

3.      פרוטוקול ו. ביקורת.

4.      פירוט קרן הבניין.

5.      פירוט השקעות קרן הבנין.

6.      ריכוז הוצאות קרן הבניין.

 

 

בברכה,

ועד העמותה