פינוי גזם ופסולת מוצקה

ועד מקומי - הודעות • כניסות

קבצים מצורפים:

pinoy

מועדי הפינוי חולקו בתיבות הדואר לכל התושבים.
לאור שאלות בנושא, רצ"ב שוב טבלת הפינויים לכל השנה.
בנוסף אנחנו מפרסמים בתחילת שבוע של כל פינוי.


בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749