שלום ערב טוב.גמרנו לתקן את הנזילה בהרחבה וסידרנו את המדרכות מאחר שנאלצנו לעבור לתקן פיצוץ נוסף בשדות נשאר חול מחר נפנה כמו כן מתבקשים לא לסגור את ברז המים בכניסה למושב שאול

הודעות סמס • כניסות

שלום ערב טוב.גמרנו לתקן את הנזילה בהרחבה וסידרנו את המדרכות מאחר שנאלצנו לעבור לתקן פיצוץ נוסף בשדות נשאר חול מחר נפנה כמו כן מתבקשים לא לסגור את ברז המים בכניסה למושב שאול