גיוס מתנדבות/ים לזמן חירום

מרב גואטה • כניסות

שלום וברכה,
כחלק מצוות צח''י, אנו זקוקות למתנדבות ומתנדבים מתחום החינוך או עם זיקה לתחום, שיסייעו במצב חירום לכינוס הילדים במרחבים המוגנים. המתנדבות/ים יפעילו את הילדים בתוכניות הפגה שיבנו מראש.
כל המעוניינת מוזמנת לפנות אלינו, נופר ברנובסקי ומרב גואטה✨