עדכון וועדת עיצוב

ועדת בית כנסת • כניסות

שלום לכולם,

וועדת העיצוב של בית הכנסת העוסקת בתכנון פרטי הריהוט והאלמנטים השונים המיועדים לתרומה שמחה לשתף את החברים בפעולותיה בעבר ולקראת העתיד.

·         במהלך החודשים האחרונים נפגשו חברי ועדת העיצוב עם ספקים ועם בעלי מלאכה שונים. עם כל אחד נערך סיור בבית הכנסת, הוגדו המשימות, נערך משא ומתן והוגשו הצעות מחיר.

·         בימים אלה אנחנו קרובים לחתימה עם ספק שייצר עבורנו את פרטי הריהוט העיקריים שנדרשים  לבית הכנסת על אולמות התפילה השונים.

·         נפגשנו גם עם בעלי מלאכה לצורך עבודות שאינן עבודות נגרות וגם מהם התקבלו הצעות מחיר שונות.

·         התקבלה החלטה לגבי הנגר שיחדש את חלקי העץ של הבמות באולם זאב.

·         החלה העבודה על חוברת שתרכז את הפריטים המתוכננים והמוצעים לתרומה. החוברת  תודפס במספר עותקים ותהיה פתוחה לצפייה באתר המושב. הודעה על כך תשלח באופן בולט.

·         הוועדה מודה לכל מי שפנה עד כה בהצעה לתרומה. אחרי פרסום החוברת ובחלוף המועד שיקבע להגשת בקשות תרומה יפנו חברי הוועדה לכל המבקשים לתרום כדי להתקדם לקראת חתימה על הסכם תרומה.

·         ועדת ביהמ"ד תצרף לחוברת התרומות רשימת ספרים אותם ניתן יהיה לתרום לספריית בית המדרש.

·         וועדת בית הכנסת תקים וועדה שתרכז את התרומות, החוזים וההסכמים וכו'. בוועדה זו יהיו חברים נציגים מוועדת בית הכנסת ותושבים נוספים.

·         תקנון התרומות שפורסם לפני מספר חודשים יועלה מחדש באתר המושב.

בברכת המשך התקדמות,

וועדת העיצוב של בית הכנסת