לוח שיעורים שבת בא

רב המושב • 10/1/2019 כניסות

20:15

ר' עקיבא וביתו – הרב שמחה לוי (אצל רחלי ואריה גרוס)

 

09:30

תפילת ילדים

10:15

תהלים בחדר הנצחה

 

מצה שאנו אוכלים על שום מה? – נחמה גונן

 

שיעור עין יעקב

13:20

שיעור גמרא – קידושין לח

16:20

על מי אנחנו עובדים? על הערמה במצוות

 

17:30

אבות ובנים