ארגון "חברים לרפואה" אוסף תרופות שאינן ...

עמוס אגמון • 13/3/2018 כניסות

ארגון "חברים לרפואה" אוסף תרופות שאינן בשימוש למטרות צדקה (גם תרופות שפג תוקפן). ניתן להעביר לנירה אגמון, טל' 050-7774103