תיקון והבהרת ההודעה מאתמול

ועדת בית כנסת • כניסות

שלום לכולם,

אנחנו פונים שוב לכל באי בית הכנסת ומבקשים להזכיר את הבקשה והצורך בתשלום דמי ההפעלה (דמי חבר) בסך 100 ש"ח לחודש .

הוצאות האחזקה של הבניין (תאורה, מיזוג, ניקיון ותיקונים שוטפים) אינן קטנות והפסקתן בגלל מחסור בכסף תפגע בכולנו.

חברים שידם אינה משגת לתשלום הסכום המבוקש לדמי ההפעלה ורוצים לתת יד לאחזקת המבנה יתרמו כאשר ידבם לבם.

ועדת החריגים בראשותו של הרב גדליה מיועדת לסייע לחברים שלא העבירו את הסכום הנדרש לקרן הבניין, והם מוזמנים לפנות אל הרב בעניין.

דרכי התשלום הן:

  • העברה של מלוא הסכום השנתי דרך אתר הבנק האישי לחשבון 873543 בסניף 07 של הבנק הבינ"ל, על שם עמותת אוהל מאיר (סוג תשלום - דמי חבר) ושליחת צילום מסך למספר 0506721797
  • מילוי טופס הרשאה לחיוב חשבון (שנשלח וחולק בעבר). החתמת הבנק והחזרת הטופס בצירוף חתימה וחותמת הבנק.
  • הקמת הרשאה לחיוב חשבון באתר הבנק האישי, לפקודת קוד מוסד 53042 (ללא מגבלת זמן או סכום). שליחת צילום מסך למספר 0506721797 או למייל nililevisy@gmail.com
  • מסירת שיק – עד שני תשלומים - לפקודת "עמותת בית כנסת אוהל מאיר"

בברכת

"...עמו אנכי בצרה, אחלצהו אכבדהו"

ועדת בית הכנסת