הזמנה לאסיפה של העמותה

בית כנסת • כניסות

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

‏כ"ה תמוז, תשע"ט

28 יולי, 2019

הזמנה לאסיפה כללית

הנכם מוזמנים לאסיפה של העמותה שתתקיים בע"ה ביום רביעי 07/08/2019 אור ל- ז' אב תשע"ט בשעה 20:30 בבית כנסת היכל שלמה במניין זאב.

סדר היום:

1. בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה.

2. שינוי שם העמותה ל- "בית כנסת היכל שלמה ע"ש שלמה כהן ז"ל, שדה יעקב (ע.ר.)".

הערה:

שמו של מאיר כהן ז"ל ופועלו יונצחו על גבי לוח ההנצחה שיוקם במבואה של בית הכנסת

ההנצחה תיעשה בתאום עם בני המשפחה מתוך רצון להשלים התהליך מחד ולייצר זיכרון משמעותי בתוך בית הכנסת ׳היכל שלמה׳ מאידך.

אם תוך רבע שעה ממועד ההזמנה לא יהיה נוכח לפחות רבע ממניין חברי העמותה,

יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יהיו

הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

בברכה,

ועד העמותה