המשך להפסקת חשמל

חדד דוד ורותי • 3/12/2017 כניסות

למען הסר כל ספק, בכתבי "אל החקלאים", הפנייה לא הייתה כלפי גוף מאורגן כמו האגודה וכד', אלא אל כל אחד שבמקרה זה היה חקלאי, ברור לי שהפיספוס היה אנושי ולא נעשה בזדון.

לאור המצב (או להעדר האור) הדברים נכתבו בציניות קלה ולא מתוך כעס כלפי אף אחד.

חג "אורים" שמח

דוד חדד