המשך כהונת הרב זמיר

דובי קליגר • 10/9/2017 כניסות

שלום 

מצטרף לעמדתם של החברים הרואים לנכון להציע לרב זמיר להמשיך בתפקידו. התרגלנו אליו והוא התרגל אלינו . מעמד רב אינו עובר מרב המקום שנים רבות כאשר הוא עדיין מתגורר בקהילה וחבר בה לרב אחר שזה מקרוב בא או יבוא. אנחנו עדיין קהילה והרב חלק ממנה. לא בגלל חוק מדינה הוא יחדל מלהיות הרב שלנו. 

עם זאת אני מבקש להעיר ולהאיר

אי אפשר לכופף את החוק הקובע כי רבני ישובים ימשיכו  בתפקידם בתקן משרד הדתות דהיינו תימשך כהונתם במימון המדינה.

עם סיום כהונתו "הולך התקן אתו" דהיינו אין כרגע תקן לרב מחליף וכנראה לא בטווח הנראה לעין.

הרב זמיר שימש כרב המושב ע"פ תקן ולא כפי שפורסן על תיקני.

אין מניעה להמשך בהונתו כרב המקום כאשר מימון שכרו יבוצע ע"י הקהילה = הוועד המקומי.

בשולי הדברים משמעות לרב מחליף:

נכון להיום ולזמן הנראה לעין אין תקן לרב מחליף ושכרו המלא יצטרך להיות משולם ע"י הציבור ולא המדינה.  ולא בטוח כי הסכום יוחזר בעתיד כאשר ינתן תקן.

אין לקהילה = אגודהאו וועד מקומי דירה לרב מחליף  שכירת דירה אם וכאשר תמצא מתאימה תהיה אף היא על חשבון הציבור.

הודעות בנושא זה