סגירת כבישים

ועד מקומי - הודעות • 3/12/2018 כניסות

לטובת טכס חנוכה של בית הספר יסגרו  לתנועה, היום יום שני, דרך גורן ומשעול ביה"ס משעה 11:30 עד 12:00.


בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749