מתנות למסיימי י"ב

ועד מקומי - הודעות • 14/6/2018 כניסות

כפי שכבר הודעתי, יש במשרד הועד מתנה מהמועצה עבור מסיימי כיתה י"ב.
מי שעוד לא הגיע לקבל את המתנה, מתבקש לבוא או לשלוח נציג ע"מ לקבל אותה.


בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749