יצירת קשר עם מזכירות המושב

04-9833711 04-9833711
rayamvm@gmail.com rayamvm@gmail.com