תיקון לבקשתנו בעניין חניית רכבים

ועד מקומי - הודעות • כניסות

מחוסר ידיעה שכל מנייני יום חול מתקיימים במשך השבוע בבית הכנסת של המניין הספרדי, פנינו רק למתפללי המניין הספרדי.
כל התושבים ,בכל שעות היום מתבקשים לא לחנות בקטע שבין צומת תחנת הדלק לצרכניה, ע"מ לאפשר למשאיות להיכנס/לצאת למשקים כהן/יודנפרוינד.בברכה,
הועד המקומי