הערב ההגרלה הגדולה למבצע מ. מ. מ.

בן מיכאל שמואל • כניסות

הערב לאחר ערבית ההגרלה הגדולה למבצע מ. מ. מ.
מנחה בשעה 18:57...
כל הילדים המשתדלים והמתמידים אשר צברו כרטיסים במהלך החופשה הגדולה מוזמנים לאחר תפילת ערבית להגרלה ולקבלת שי.
בואו בשמחה עם הפתקיות☺️😀😉