אסיפת עמותה

ועדת בית כנסת • 31/7/2020 כניסות

י' באב תש"ף

‏31 ביולי 2020

 

הזמנה לאסיפה כללית שנתית

 

 

 

הנכם מוזמנים לאסיפה שנתית של העמותה שתתקיים בע"ה ביום שלישי 4/8/2020 י'ד באב תש"ף בשעה 20:00 במועדון הנוער.

 

 

סדר היום:

1.      בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה.

2.      דו"ח ועדת ביקורת, אישור דו"ח כספי לשנת 2019 ואישור דו"ח מילולי 2019.

3.      מינוי רואה חשבון לשנת 2020.

 

כל הציבור מוזמן להשתתף

 

אם תוך רבע שעה ממועד ההזמנה לא יהיה נוכח לפחות רבע ממניין חברי העמותה,

יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יהיו

הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 

·     האסיפה תתקיים בהתאם להוראות משרד הבריאות.

·     סמוך למועד האסיפה נעדכן על המתכונת בה תתקיים.

 

 

 

בברכה,

ועד העמותה וועדת בית הכנסת