הזמנה לאסיפה שנתית של העמותה - סיכום שנת 2018

בית כנסת • כניסות

קבצים מצורפים:

דוח כספי 2018 חתום לאישור אסיפה

דוח מילולי 2018

פרוטוקול ועדת ביקורת 23.4

קרן בנין בית כנסת 2011-2018

ריכוז השקעות בבית הכנסת

הזמנת אסיפה כללית 19.6

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

‏ג' סיון, תשע"ט

‏6 יוני, 2019

 

הזמנה לאסיפה כללית שנתית

 

 

 

הנכם מוזמנים לאסיפה שנתית של העמותה שתתקיים בע"ה ביום רביעי 19/06/2019 אור ל- י"ז סיון תשע"ט בשעה 20:30 במועדון הנוער.

 

 

סדר היום:

1.     בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה.

2.     דו"ח ועדת ביקורת, אישור דו"ח כספי לשנת 2018 ואישור דו"ח מילולי 2018.

3.     מינוי רואה חשבון לשנת 2019.

 

כל הציבור מוזמן להשתתף

 

אם תוך רבע שעה ממועד ההזמנה לא יהיה נוכח לפחות רבע ממניין חברי העמותה,

יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יהיו

הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 

מסמכים מצורפים:

1.      דו"ח כספי ליום 31/12/2018.

2.     דו"ח מילולי לשנת 2018.

3.      פרוטוקול ו. ביקורת.

4.      פירוט קרן הבניין.

5.     ריכוז השקעות קרן הבנין ליום 31/12/18 ועדכני.

 

 

בברכה,

ועד העמותה