גם אני מצטרף להבעת התודה, למרות

שטיין ברוך ושרה • 1/5/2018 כניסות

שלא לכל התהליך הסכמתי ובאופן אישי ציפיתי לתוצאה אחרת.

 

תודה לכל חברי הגוף שטרח, בירר, שקל ובחר.

תודה כי אני בטוח ששקלתם את טובת הציבור.

תודה כי ברור לי שאיני בקי בפרטים ובשיקולים כמותכם ולכן איני בטוח שהשיפוט שלי מספיק טוב.

תודה כי אני רוצה להיות עם הקהילה ולא עם ה "חמוצים" (ביטוי של רה"מ).

תודה.

 

ברוך שטיין

הודעות בנושא זה