יציאת מנהלת הקהילה לחופשה

ועד מקומי - הודעות • 7/6/2018 כניסות

מנהלת הקהילה,- דיקלה, ילדה במזל טוב ויוצאת לחופשת לידה.
חברי הוועדות השונות הזקוקים ליעוץ/עזרה, בעת חופשתה, מוזמנים לפנות לועד המקומי.
תושבים המבקשים לקיים אירוע במבני ציבור, מוזמנים אף הם לפנות לועד המקומי.


בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749