חדש על המדף! ממסורת בעמק

יחיאלי אמציה • 12/3/2019 כניסות

 חדש על המדף!

אנו ממשיכים לעדכן בספרים הכי חדשים שהגיעו לחנות מסורת בעמק.

מוזמנים בשמחה!

אמציה וחיה יחיאלי

0506205943

0547775236
בסתר המדרגה - המאבק על האנושות- 51 שחבראש גבעת החלותרים- על הרב נריה - 41 שחבמחיצתו- זכרונות על מרן הראיה קוק - 41 שחדן החזן הקטן 65 שחזמן אפס 65 שחימי הפורים במחיצת הרב קוק - 26 שחהקריאה הטיפולית החינוכית של מגילת אסתר- דריפרח כשושנה 26 שחצופה הגאולה - הרב צבי יהודה - 58 שחיש מנין בבנין - אורי אורבך - 45 שחקדושת אביב- הרב אהרון ליכטנשטין - 77 שחהזמנה לשמחה- הרבנית ימימה מזרחי