כני ציור וסידור פרחים

ברוך יואל ונעמי • כניסות

בבית הכנסת עומדים עדיין כני הציור שהוצבו בכניסה בחנוכת הבית וסידור פרחים העומד על מדרגות ארון הקודש.
בעליהם מוזמנים לקחתם עוד היום.