מנייני אמצע שבוע - שעות ומיקומים

רב המושב • 26/4/2020 כניסות

 

שחרית

מנחה וערבית

מחוץ לבית חיה ואמציה יחיאלי

06:15

19:15; 20:45

מחוץ לבית אורן ושלומית אוחיון

08:00

19:15

מחוץ לפרגולה

07:00

19:10

מחוץ לבית זאב ונורית לוין

08:00

19:10


מומלץ להקים מניינים נוספים בהתאם לביקוש. אשמח לפרסם מניינם נוספים ככל שיקומו.