פינוי פחים כתומים

ועד מקומי - הודעות • כניסות

מהשבוע, יפונו הפחים הכתומים, פעם בשבועיים ביום שלישי (ולא ביום שני כפי שהיה עד כה)


בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749