בר מצווה לאביתר השבת פרשת מסעי

רוזנברג אורית ויהודה • כניסות

קהילת שדה יעקב יקרה

בשבח והודיה לה' שמחים להזמינכם לחגוג עימנו השבת פרשת מסעי

את העלייה לתורה של בננו אביתר שמגיע לגיל מצוות

התפילה תתקיים במניין המרכזי , מיד לאחר התפילה נערוך קידוש לכל הקהילה 

נשמח בבואכם

אורית ויהודה רוזנברג