בית הכנסת - עדכונים

בית כנסת • 3/5/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרסום לציבור 3.5.18

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

‏3 מאי, 2018

‏י"ח אייר, תשע"ח

בית הכנסת עדכונים

כפי שפורסם ע"י הועד המקומי הסתיים שלב חיזוק השלד וכעת המבנה עומד בכל התקנים הנדרשים לעניין רעידות אדמה והכנה לנגישות (אלו הדרישות העיקריות במבני ציבור).

מכרז לבחירת קבלן עבודות הגמר הסתיים בהצלחה, נבחר קבלן מנוסה לשלב הגמרים וצו התחלת עבודה נמסר לו לביצוע מיידי.

התחלת העבודה בשטח תהיה בימים הקרובים.

הלו"ז, שפורסם בחודש 06/2017 קבע סיום משוער של השלד בסוף 2017, אך מסיבות שונות הוא הסתיים בתחילת מרץ 2018.

כמו כן נקבע יעד עיקרי להיכנס למבנה בראש השנה תשע"ט; יעד זה עומד בעינו, ולמרות העיכובים סוכם עם הקבלן שתתאפשר כניסה ותפילה בבית הכנסת בעשרת ימי תשובה (לאחר מכן הקבלן ימשיך בעבודות).

אנו סבורים שזהו יעד חשוב ומשמעותי אשר עלינו כציבור לעשות את כל המאמצים לעמוד בו, במיוחד לאחר שעברו שמונה שנים מאז שיצאנו מבית הכנסת ומתפללים באוהל

להלן סקירה קצרה של הסכומים שהתקבלו והושקעו ועתידים להתקבל לקראת סיום שלב הבניה:

הכנסות/מקורות

פרטים

התקבל סכום - ש"ח

התחיבויות/

עתיד להתקבל - ש"ח

הערות

תשלומים של כ- 170 בתי אב

3,206,000

278,000 (1) (2)

מעליות לתורה

169,000

40,000

מתרומות להנצחה

1,297,000

232,000

מתרומות חיצוניות לא מיועדות

396,000

מהמועצה האזורית

500,000

קידום מימון מענק משרד הדתות

מהמועצה האזורית

300,000

קידום מימון ממקורות נוספים

מהמועצה האזורית

100,000

מימון המועצה

מהועד המקומי

250,000

תקציבי חומש

מהועד המקומי

50,000

500,000

מימון שוטף

מהועד המקומי

120,000

תקציב הנגשה

מהמועצה לשימור אתרים

189,000

250,000

ס"ה

6,457,000

1,420,000

ס"ה תקציבים מובטחים: 7,877,000 ש"ח

(1) עם רצון טוב של המתמהמהים לשלם, ניתן לגייס בקלות עוד 500,000 ש"ח.

(2) הסכום הזה יתקבל בפריסה עד שנת 2023, בשל דחיית תשלומים של חלק מהמשפחות.

הוצאות/שימושים (*)

שלב

פרטים

תאריך חזוי (*)

סכום - ש"ח

מצטבר - ש"ח

א

תכנון וקבלת היתר בניה

31/12/14

165,000

165,000

ב

הריסה ופירוק

30/06/15

327,000

492,000

ג

ביצוע שלד וחיזוק

28/02/18

3,988,000

4,480,000

ד

עבודות גמר אולם מרכזי

30/09/18

1,936,000

6,416,000

ה

עבודות גמר מניין ספרדי אולם תחתון

30/09/18

768,000

7,184,000

ו

גמר עבודות עזרת נשים קומה 1

31/12/19

801,000

7,985,000

ז

שונות ופתוח, כולל אולם אחורי בקומה 1

31/12/19

797,000

8,782,000

ס"ה

8,782,000

(*) עד שלב ג' הסכום בסך 4,480,000 מבוסס על תשלומים בפועל, מכל המקורות.

משלב ד' הסכומים בסך 4,302,000 מבוססים על נתוני החוזה שנחתם.

סיכום ביניים

הסכומים שגויסו ועתידים להתקבל בסך כ- 7.8 מיליון ש"ח מול עלות משוערת של 8.8 מיליון ש"ח, גרעון של כ- 1 מיליון ש"ח.

לכן העמותה החליטה בשלב זה לא לפתח את החלק האחורי (הצפוני במבנה) של עזרת נשים בקומה העליונה ולצמצם ככל האפשר בהוצאות הפיתוח.

לכאורה, על פי התכנית, חסר כ- 100,000 ש"ח להשלמת עזרת הנשים בקומה למעלה.

ייעשו כל המאמצים להשלים את עזרת נשים למעלה (ללא מעלית, קיימת נגישות לעזרת נשים לצד האולם הראשי).

השלמת תשלומים והוספת תרומות

האפשרות לכסות את הגרעון הצפוי פשוטה מאד:

אם כל מי שטרם שילם את חלקו לקרן הבניין היה מחליט בזה הרגע לקבל החלטה אמיצה ומבורכת להשתתף במאמץ הכללי, ניתן בקלות לגייס עוד 500,000 ¤.

בנוסף, נבקש להציג בפני הציבור שמתוך 170 המשפחות ששילמו לבניין, 33 משפחות שילמו סכומים גבוהים מהמבוקש מהם, וזאת מזה כבר יותר משנתיים.

להלן סיקור הנתונים בתמצית:

כמות משפחות

תשלום ממוצע למשפחה

1

130,000

15

28,000

17

23,000

105

20,000

11

15,400

15

9,000

6

2,350

אם כל משפחה ששילמה את חלקה תגייס את כוחות הנפש להשלים עוד 5,000 ש"ח לטובת קרן הבניין, ניתן יהיה להשלים את המבנה לתפארת כל היישוב.

היערכות לתשלום לקבלן

כפי שנאמר לעיל, עקב איחור בלוח הזמנים, נעשה כל מאמץ, יחד עם הקבלן, לעבוד בקצב גבוה מאד לשם אפשרות לכניסה בתפילה לאולם הראשי וגם לאולם התחתון (המניין הספרדי), באופן שיאפשר תפילה מכובדת בעשרת ימי תשובה.

זאת אמירה ערכית, בצידה המשמעות הכספית הינה האצת ההוצאות לקצב של כ- 500 אלש"ח לחודש לפחות.

התשלומים לקבלן אינם ניתנים לפריסה ועלינו לשלם לו לפי התקדמות העבודה; ההערכה היא שהעבודות יסתיימו בדצמבר 2018 ובהתאם נידרש למלא את ההתחיבויות לתשלום עד סוף פברואר 2019.

נבקש בכל לשון של בקשה: כל מי שיוכל לעשות מאמץ עילאי ויקדים את התשלומים באופן שיסתיימו לכל היותר עד סוף פברואר 2019, תבוא עליו הברכה!

כפי שניתן להבין, קצב העבודה יהיה תלוי בעיקר במקורות המימון הזמינים של העמותה, ומכאן ברור שהמאמץ של כולם יתרום מאד לעמידה בלוח הזמנים וביעדים שנקבעו.

כל שקל שיתקבל יאפשר לנו לראות פרי בעמלנו המשותף.

בברכה,

ועד מקומי שדה יעקב הנהלת העמותה