שלום רב מהדוכן של ירדנה משק הדר דרך שחל ...

הדר יהשוע וירדנה • 12/6/2018 כניסות

שלום רב מהדוכן של ירדנה משק הדר דרך שחל 12. שדה יעקב. הדוכן יהיה פתוח למכירת אבטיחים, מילונים ושומר מחר יום רביעי וביום חמישי בין השעות 17:00-19:00 וביום ששי בין השעות. 10:30-12:00. נשמח לראותכם. ירדנה