לקראת סוף שנת המס- תשלומים לקרן הבניין וזיכוי ממס

בית כנסת • 28/12/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

טיפ - החזר מס הכנסה מתרומות

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

 

בס"ד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  כ' טבת, תשע"ט

28 דצמבר, 2018

ראשית, תודה המגיעה לכם על תרומתכם המבורכת לבניין בית הכנסת.

ה' ישלם פועלכם ותהי משכורתכם שלמה מהשמיים.

 

 

בתחילת שבוע הבא יישלחו לתיבות הדואר קבלות לכל מי ששילם לקרן הבניין במשך השנה באמצעות שיקים דחויים והוראת קבע.

נא לשמור את המסמכים!

נא לשים לב ואם חסר לכם מסמך ניתן לחזור ולפנות לח"מ לקבלת העתק נאמן למקור של הקבלה.

 

זה הזמן להזכיר למי שרוצה לתרום בשנת 2018 ולקבל החזר מס בגין שנת 2018 ניתן לבצע תשלום עד יום ב' 31/12/18 בשני אופנים:

א.    העברה לחשבון הבנק של קרן הבניין: בנק הבינלאומי 031, סניף נוה שאנן 007, מס' חשבון 873535 ע"ש עמותת בית כנסת אהל מאיר .

ב.     תשלום בשיק עד יום ראשון בלבד תאריך פרעון מיידי. השיק לפקודת עמותת בית כנסת אהל מאיר

 

 

 

נזכיר כמה עצות להחזר מס:

 

1.       כללי:

א.      ניתן לקבל החזר ממס הכנסה בשעור של 35% מסך התרומה, עד לגובה כלל המס שולם במשך השנה.

ב.      שני בני הזוג יכולים להשתמש בתרומה הזו להחזר ממס.

ג.       במידה ולא זוכיתם בגין כל החזר המס (סף מס נמוך מדי), ניתן לגרור את הזכות לקזוז המס במשך 3 שנים נוספות מעבר לשנת המס, כלומר, במשך 4 שנים.

ד.      ניתן לבקש החזר מס עד 7 שנים אחורה, כלומר בשנת 2019 משנת 2013 ואילך.

 

דוגמא

על כל תרומה של 10,000 ש"ח ניתן לקבל החזר מס של 3,500 ש"ח - הזיכוי ממס.

התורם מרוויח משכורת ברוטו של 8,000 ש"ח לחודש ומשלם מס הכנסה בסך כ- 420 ש"ח בחודש, מחושב שנתי כ- 5,000 ש"ח.

ניתן לקזז מהמס ששולם במשך השנה בה שולמה התרומה את כל הזיכוי.

 

2.       הדרך להחזר המס:

באופן כללי לא חייבים לחכות לסוף השנה ולהתחשבן עם מס הכנסה, ניתן לעשות תאום מס, בקלות רבה, כבר במהלך השנה השוטפת בה נתרמה התרומה, ולקזז את ההחזר מהמס

המשולם, וזאת בשני אופנים:

א.      לשכיר, ע"י הגשת טופס מס' 130 / 0101, לצרף לו את הקבלה על התרומה, ולאחר מילוי הטופס ואישורו ע"י פקיד השומה, להעביר את האישור למעביר.

להלן קישור מתאים לעזרה (רק באמצעות Explorer):

https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideHakalot.aspx

 

ב.      לעצמאי, באמצעות הפחתת מקדמות המס, באמצעות המייצג (יועץ מס/רואה חשבון).

 

 

3.     לחוששים/לכל מי שאינו מעוניין לבקש בעצמו:

 

רואה חשבון ארז גריל מוכן לעזור לכל המעוניינים בכך, ללא תשלום (ועל כך התודה אליו).

פרטים להתקשרות:

טלפון: 0546-617580

דא"ל:  erezgrill@gmail.com

 

 

 

בברכה,

 

אריאל וייל

050-6980840