בהמשך להודעה הקודמת ההפסקה תהיה. גם מכיוון מתניה.ופינטוך לכיוון ההרחבה ההפסקה תהיה ...

הודעות סמס • 14/3/2018 כניסות

בהמשך להודעה הקודמת ההפסקה תהיה. גם מכיוון מתניה.ופינטוך לכיוון ההרחבה ההפסקה תהיה כשעה