סגירת בית הכנסת לציבור

רב המושב • 18/3/2020 כניסות

קהילה יקרה,


המילים הבאות נכתבות בידיים רועדות ומתוך תחושת אחריות לשלומה הפיזי והרוחני של הקהילה. אני מקווה ומתפלל שבזכות המסירות שלנו לשלום הרבים, הקב"ה ישמע תפילתנו ויצמיח לנו ישועה בקרוב.

לאור הנחיות משרד הבריאות, עלינו להימנע מתפילה במניין עד יעבור זעם. הערב החלטנו יחד עם ועד המושב, צח"י וועדת בית הכנסת על סגירת בית הכנסת וכל המניינים במושב עד להודעה חדשה החל מתפילת מנחה ביום רביעי.

קשה להעלות על הדעת מציאות שבה לא ישמע קול רינה בבית הכנסת שלנו. על כן, ועדת בית כנסת תמנה עשרה מתפללים שיהיו נציגי הקהילה כולה ויקיימו תפילה קבועה בבית הכנסת. המתפללים הללו ינהגו לפי ההנחיות המחמירות ביותר של משרד הבריאות. מתפללים נוספים לא יורשו להצטרף.

כל אחד מאיתנו שיתפלל בביתו יכוון לתפילת הציבור בבית הכנסת כדברי שלמה בתפילתו "ופרש כפיו אל הבית הזה". כמו כן, נוסיף כולנו את תפילת אבינו מלכנו לאחר תפילת עמידה, בתפילה לשוכן מרומים - 'מנע מגפה מנחלתך'.


יהי רצון שה' ישמע תחנוננו,

ויקוים בנו במהרה 'וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך',


גדליה.