היבטים הלכתיים ורעיוניים בהעסקת עובד זר - ממשיכים

רב המושב • 22/10/2021 כניסות

השבת בשעה 17:50 בבית הכנסת
השבוע נעסוק בעיקר בהלכות שבת ובישול נכרי.

כולם מוזמנים,
שבת שלום