התקדמות הבנייה במניין המרכזי

תמונות מבניית בית הכנסת • 24/10/2018 כניסות

 
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


IMG 2634IMG 2695IMG 2701IMG 2707IMG 2622