לו"ז שבת פרשת וישב

ניצן גיאן • 7/12/2017 כניסות

לו"ז שבת:
כניסת שבת- 16:06
מפקד מדריכים- 15:10
מפקד- 15:30
מנחה 
פעולות
שירי סעודה שלישית
ערבית
הבדלה
והביתה (:
צאת שבת- 17:13