הודעה חשובה מהגבאים

ברנובסקי רעות • 3/12/2017 כניסות

ביום שני יתחלו לשפץ את חדר ההנצחה.
התפילות יתקימו בפרגולה.
כל הרהוט יכוסה 
מי שיש לו תפילין וטליתות מתבקש להוציא לפני השפוץ