תודה

קירשנבאום אלקה • 10/2/2019 כניסות

תודה רבה לכל אלו שהגיעו במוצ'ש ונתנו לנו הזדמנות "לחזור לאנטארקטיקה", לאלו שעזרו, ולרב גדליה שכיבד אותנו בדבריו ואפשר לנו להוסיף עוד רובד להבנת משמעות המסע.
אלקה ואבי